Data wydarzenia: 12-01-21

w przedmiocie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekazanego przy piśmie Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu z 25 listopada 2020 r. (znak: BL-172-59/20 (2)), nie zgłasza uwag do jego treści.