Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego, przekazanym w dniu 10 lutego 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu(znak: SPS-WP-173-25/20), nie zgłasza uwag do jego treści.