Data wydarzenia: 02-10-19


w przedmiocie ataków na sędziów przez osoby powszechnie znane a niezadowolone z wyroków w ich indywidualnych sprawach

Krytyka orzeczeń sądowych jest społecznie pożądana, ale powinna ona przybierać formę merytoryczną. Tymczasem Rada zauważa, że w przypadku niektórych osób publicznych, niezadowolonych z rozstrzygnięć sądów w ich indywidualnych sprawach, przybiera ona formę ataku wymierzonego w konkretnego sędziego. Pojawiają się także insynuacje przypisujące sędziemu polityczną stronniczość.

Krajowa Rada Sądownictwa uznaje te ataki za niestosowne i wzywa do ich zaprzestania.

Osoby powszechnie znane, stanowiące punkt odniesienia dla kształtowania postaw społecznych, w tym zwłaszcza młodzieży, powinny stanowić przykład poszanowania prawomocnych wyroków i akceptację dla zasady niezawisłości sędziowskiej i jej konsekwencji. Dotyczy to w szczególności tych, którzy publicznie demonstrują swoje przywiązanie do zasad państwa prawa.

Pliki do pobrania: