Data wydarzenia: 01-10-19

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 października 2019 r.

Członek Rady powinien ujawnić Radzie fakt, iż osoba której dotyczy postępowanie przed Radą, brała udział w wydaniu orzeczenia dotyczącego członka Rady. Wskazana okoliczność nie powoduje wyłączenia członka Rady z mocy prawa. Członek Rady może zostać wyłączony tylko na swój wniosek lub wniosek któregokolwiek z kandydatów. Jeśli członek Rady uzna, że rozpoznanie w przeszłości jego sprawy przez kandydata nie przeszkadza mu w bezstronnej ocenie kandydata, nie powinien składać wniosku o swoje wyłączenie. Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy proces z udziałem członka Rady wciąż się toczy, a w składzie sądu zasiada sędzia kandydujący na wyższe stanowisko sędziowskie. W takim wypadku obowiązkiem członka Rady jest złożenie wniosku o wyłączenie.

Pliki do pobrania: