Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. (znak: DLPK-I.402.13.2022), opiniuje go pozytywnie.