Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 

 Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2615), przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 września 2022 r. (znak: SPS-WP.020.254.4.2022), opiniuje go pozytywnie.