Data wydarzenia: 06-12-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 16 listopada 2022 r. (znak: SPS-WP.020.303.5.2022), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt