Data wydarzenia: 06-12-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 16 listopada 2022 r. (znak: SPS-WP.020.304.5.2022), opiniuje go bez uwag.

projekt