Data wydarzenia: 25-11-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD448)

            Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje pozytywnie projekt, przekazany przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLPC-I.414.2.2021) z tym zastrzeżeniem, aby nie uchylać art. 953 Kodeksu cywilnego (jak proponuje się w art. 1 pkt 2 projektu), który dotyczy tzw. „testamentu podróżnego”. Nie można wymagać od każdej osoby udającej się w podróż statkiem morskim lub powietrznym, aby sporządzała przy tej okazji testament, ani też pozbawiać możliwości sporządzenia takiego testamentu w nagłej potrzebie podczas podróży. Z samego uzasadnienia projektu wynika, że instytucja testamentu podróżnego funkcjonuje nadal w innych systemach prawnych i nie została z nich usunięta z racji sporadyczności jego sporządzania.

projekt