Data wydarzenia: 10-02-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPK-II.401.4.2022), nie zgłasza do niego uwag.

projekt