Data wydarzenia: 08-02-23

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 20 stycznia 2023 r. (znak: SPS-WP.020.17.3.2023), opiniuje go pozytywnie.

projekt