Data wydarzenia: 10-02-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.93.2022), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt