Data wydarzenia: 10-11-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2022 r. (znak: DLPK-I.408.2.2020), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt