Data wydarzenia: 22-12-22

w przedmiocie problematyki zwracania się do Krajowej Rady Sądownictwa przez
Sąd Najwyższy i sądy powszechne o nadesłanie dokumentacji konkursowej w ramach badania niezawisłości i bezstronności sędziów