Data wydarzenia: 22-12-22

w przedmiocie zgłoszonych poprawek poselskich do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650), w zakresie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi poprawkami poselskimi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650), w zakresie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przekazanymi w dniu 9 grudnia 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości [znak: DLPC-V.4190.16.2019], opiniuje pozytywnie, bez uwag poprawki do przedmiotowego projektu.

projekt