Data wydarzenia: 10-11-22

„Ojczyzna jest wspólną rodzicielką nas wszystkich” oraz „Jest mi o wiele droższa niż życie” – tak Cyceron określał swój stosunek do własnej ojczyzny – Rzymu.

Zabrakło tej perspektywy naszym przodkom z XVIII stulecia. Oni to nie odczytawszy pojawiających się zagrożeń, doprowadzili do utraty będącego ucieleśnieniem ojczyzny własnego państwa. Stało się to dziełem obcej przemocy, jednakże w atmosferze wewnętrznych waśni, delatorstwa na poziomie zdrady narodowej – czyli wynoszeniu spraw Rzeczypospolitej na zagraniczne dwory i prób zdławienia oponentów przy pomocy obcych potęg, maskowanych hasłami obrony swobód i dawnego porządku ustrojowego.

Przetrwała jednak ojczyzna w sercach i umysłach Polaków, przechowujących depozyt polskości i wartości chrześcijańskich. Pozwoliło to po latach niewoli, w obliczu upadku mocarstw zaborczych obwieścić światu na zgliszczach I wojny światowej, że Naród Polski chce być znowu wolny – w wolnej Polsce.

Obchodząc kolejną rocznicę wybicia się na Niepodległość, Krajowa Rada Sądownictwa życzy wszystkim naszym rodakom, aby pomni doświadczeń przeszłości, pokonywali aktualne zagrożenia i – w cycerońskim duchu – widzieli w Rzeczypospolitej swą matkę, której winni są miłość i szacunek, wspólnym trudem budując jej suwerenność, godność i należną jej pozycję w rodzinie narodów świata.