Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw przekazanego przy piśmie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 12 sierpnia 2022 r. (znak: DOZIK-5.0230.2.2022), opiniuje go pozytywnie, bez uwag.

projekt