Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC126), przekazanego przy piśmie Podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 1 sierpnia 2022 r. (znak: DSRiN-V.415.1.2022), opiniuje go pozytywnie i nie zgłasza uwag.

projekt