Data wydarzenia: 13-04-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przekazanym w dniu 5 kwietnia 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.90.5.2022), przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie, z uwagą aby przepisy działu o przepadku rzeczy stosować odpowiednio.