Data wydarzenia: 13-04-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 29 marca 2022 r. (znak: SPS-WP.020.94.3.2022), nie zgłasza uwag.

projekt