Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o  ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów
(druk sejmowy nr
2013)