Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 339), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 25 lutego 2022 r. (znak: DLPK–IV.464.2.2021),
nie zgłasza – w zakresie swoich kompetencji – uwag do jego treści.

projekt