Data wydarzenia: 08-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze

Data wydarzenia: 08-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Data wydarzenia: 13-12-19

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2019 r.

 

Data wydarzenia: 13-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Data wydarzenia: 13-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (nr wykazu B 479)