Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych

1.

 Stanisław ZDUN – Przewodniczący

2.

 Grzegorz FURMANKIEWICZ

3. 

 Bartosz KOWNACKI

4. 

 Zbigniew ŁUPINA

5. 

 Arkadiusz MULARCZYK

6. 

 Bogdan ZDROJEWSKI

Komisja budżetowa

1.

 Joanna KOŁODZIEJ-MICHAŁOWICZ – Przewodnicząca

2. 

 Irena BOCHNIAK

3. 

 dr Dariusz DRAJEWICZ

4. 

 Marek JASKULSKI

5. 

 Krzysztof KWIATKOWSKI

6. 

 Krystyna MORAWA-FRYŹLEWICZ

7. 

 Rafał PUCHALSKI

8.

 Kazimierz SMOLIŃSKI

9.

 Paweł STYRNA

10.

 dr Anna DALKOWSKA

Komisja do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych

1.

 Rafał PUCHALSKI – Przewodniczący

2. 

 Irena BOCHNIAK

3. 

 Bartosz KOWNACKI

4. 

 Krystyna MORAWA-FRYŹLEWICZ

Komisja do spraw wizytacji i lustracji

1.

 dr Maciej NAWACKI – Przewodniczący

2. 

 dr Anna DALKOWSKA

3. 

 dr Dariusz DRAJEWICZ

4. 

 Rafał PUCHALSKI

5.

Bartosz KOWNACKI

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji

1.

 Marek JASKULSKI – Przewodniczący

2. 

 Katarzyna CHMURA

3. 

 Bartosz KOWNACKI

4. 

 Ewa ŁĄPIŃSKA

5. 

 Arkadiusz MULARCZYK

6. 

 Bogdan ZDROJEWSKI

7.

Zbigniew Łupina