Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1254 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.