Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1269 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Braniewie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie.