Krajowa Rada Sądownictwa – jeden z wnioskodawców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy okołobudżetowej na rok 2023, dotyczącej ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziów - wystąpiła w obronie kompromisu zawartego w 2009 r. pod auspicjami Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kompromis ten wprowadził do systemu prawa obiektywny mechanizm kształtowania wynagrodzeń sędziów.

Podczas rozprawy przed Trybunałem Rada była reprezentowana przez członków Prezydium KRS – Sędziów Annę Dalkowską
i Macieja Nawackiego.

Trybunał Konstytucyjny w wydanym 8 listopada br. orzeczeniu w sprawie K 1/23 przychylił się do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa, a także wniosków I Prezesa SN oraz Prezesa NSA, potwierdzając iż zapisy artykułów 7, 8 i 9 ustawy okołobudżetowej zawierają arbitralny mechanizm ustalania wynagrodzeń, który jest niedopuszczalny w polskim systemie prawnym.

Ponadto elementem sporu przed Trybunałem był zarzut podniesiony przez Rzecznika Praw Obywatelskich co do rzekomego braku legitymacji Krajowej Rady Sądownictwa do występowania w obronie niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego
i niezależności Trybunału.

Zarzut ten nie został podzielony przez skład orzekający TK, co oznacza, iż KRS może występować także w obronie niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz niezależności Trybunału, a w szczególności – nieusuwalności sędziów TK.

Rzecznik prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa