Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1215 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.