Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1210 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.