Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 845 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.