Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 11 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 842 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu.