W czerwcu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zaakceptowali kandydatury 167 absolwentów aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego w sądach powszechnych. Aby wzmocnić kadry w sądach, natychmiast, czyli 16 czerwca 2023 r., w ostatnim dniu posiedzenia plenarnego Rady, odpisy uchwał Rady zostały wysłane do kandydatów, by mogły się uprawomocnić. Dzięki temu już 29 czerwca 2023 r. do Kancelarii Prezydenta RP zostały przekazane 133 prawomocne uchwały wraz z aktami osobowymi aplikantów, 6 lipca kolejnych 25 prawomocnych uchwał, a następnych 8, po uprawomocnieniu, zostanie przekazanych 13 lipca i jedna - 17 lipca. Po podpisaniu, Prezydent RP będzie mógł wręczyć akty mianowania na stanowisko asesorów sądów powszechnych.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa