Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 709 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sławnie.