Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 6 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 664 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.