Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 361 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipsku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.