Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 358 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

  • 1 stanowisko w Izbie Finansowej;
  • 1 stanowisko w Izbie Gospodarczej;
  • 2 stanowiska w Izbie Ogólnoadministracyjnej.