Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 356 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym:

  • 8 stanowisk w Izbie Cywilnej;
  • 1 stanowisko w Izbie Karnej;
  • 2 stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.