Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 142 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

 

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu; 
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żorach.