Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 141 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mogilnie; 
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.