Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 143 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legnicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie; 
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.