Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2021 r. dotyczący informacji Poszerzonego składu Sądu Najwyższego, który dokonał wykładni przepisów dotyczących obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

Wykładnia przepisów poszerzonego składu Sądu Najwyższego

Data wydarzenia: 16-12-21

Data wydarzenia: 15-12-21

Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. dotyczący uchylenia postanowienia wydanego przez sędziego Sądu Najwyższego powołanego przez Radę Państwa PRL, po zastosowaniu testu niezależności i niezawisłości, wypracowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. 

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1173 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.