Data wydarzenia: 15-05-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 502 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
  w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Data wydarzenia: 12-05-23

Data wydarzenia: 11-05-23

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o lustracji spraw w sądach, które zajmowały się postępowaniem dotyczącym tragicznie zmarłego Kamila

W związku z doniesieniami medialnymi odnoszącymi się do nieprawidłowości w działalności sądów dotyczących postępowania opiekuńczego w sprawie tragicznie zmarłego ośmioletniego Kamila, dręczonego przez ojczyma, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 11 maja 2023 r. przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu lustracji spraw w sądach rejonowych w Częstochowie, Olkuszu i w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Sądy te prowadziły sprawy dotyczące sytuacji w rodzinie Kamila. Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi uprawnieniami - chce bezstronnie zbadać, czy w sądach tych dopełnione zostały wszystkie procedury.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa