Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że zapoznało się z wyjaśnieniami sędziego Zbigniewa Łupiny dotyczącymi przebiegu głosowań, w których brał udział w dniu 10 września 2021 roku. Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenie sędziego o zrzeczeniu się funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych.      

Z wyjaśnień sędziego Zbigniewa Łupiny wynika, że podczas głosowań samodzielnie podejmował decyzje i oddawał głosy.

Prezydium przypomina członkom Krajowej Rady Sądownictwa o  konieczności głosowań w sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do osobistego podejmowania decyzji.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 września 2021 roku wpłynęło pismo Przewodniczącego ENCJ Filippo Donati z informacją o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ENCJ w dniu 28 października 2021 r. w Wilnie, którego przedmiotem będzie dalsze członkostwo Krajowej Rady Sadownictwa w organizacji.

Krajowa Rada Sądownictwa obecnie nie komentuje informacji wynikających z tego pisma zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zajęcia stanowiska w późniejszym terminie.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 21-09-21
Data końca wydarzenia: 24-09-21

21 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Komunikat Prasowy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy w głosowaniu zdalnym przeprowadzonym w trakcie posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 10 września 2021 r. rzeczywiście głosował członek Rady czy też inna osoba, Przewodniczący KRS podjął decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia na najbliższym Prezydium KRS. Odbędzie się ono 20 września 2021 r.

Przewodniczący zażądał także od członka Rady, co do którego istnieją wątpliwości czy głosował osobiście złożenia pilnych pisemnych wyjaśnień.

O poczynionych ustaleniach oraz decyzjach związanych z zaistniałą sytuacją Rada oraz opinia publiczna zostaną niezwłocznie poinformowane.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 10-09-21