Data wydarzenia: 21-06-22
Data końca wydarzenia: 24-06-22

21 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 21-24 czerwca 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych;
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349)
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (B634)
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKO ASESORA SĄDOWEGO:
APELACJA BIAŁOSTOCKA:
12.1. do SR w Olsztynie;
12.2. do SR w Wyszkowie;
12.3. do SR w Augustowie;
APELACJA LUBELSKA:
12.4. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.5. do SR Lublin-Zachód w Lublinie;
12.6. do SR w Radzyniu Podlaskim;
12.7. do SR w Rykach;
12.8. do SR w Radomiu;
12.9. do SR w Radomiu;
12.10. do SR w Garwolinie;
12.11. do SR w Siedlcach;
12.12. do SR w Siedlcach;
12.13. do SR w Siedlcach;
12.14. do SR w Węgrowie;
APELACJA RZESZOWSKA:
12.15. do SR w Krośnie;
12.16. do SR w Przemyślu;
12.17. do SR w Rzeszowie;
12.18. do SR w Rzeszowie;
12.19. do SR w Rzeszowie;
APELACJA SZCZECIŃSKA:
12.20. do SR w Gorzowie Wielkopolskim;
12.21. do SR w Goleniowie;
APELACJA GDAŃSKA:
12.22. do SR w Bydgoszczy;
12.23. do SR w Bydgoszczy;
12.24. do SR w Bydgoszczy;
12.25. do SR w Bydgoszczy;
12.26. do SR w Iławie;
12.27. do SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;
12.28. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.29. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.30. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.31. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.32. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.33. do SR w Kwidzynie;
12.34. do SR w Tczewie;
12.35. do SR w Wejherowie;
12.36. do SR w Wejherowie;
12.37. do SR w Słupsku;
12.38. do SR w Słupsku;
12.39. do SR w Toruniu;
12.40. do SR w Toruniu;
12.41. do SR we Włocławku;
APELACJA KATOWICKA:
12.42. do SR w Bielsku-Białej;
12.43. do SR w Bielsku-Białej;
12.44. do SR w Bielsku-Białej;
12.45. do SR w Żywcu;
12.46. do SR w Częstochowie;
12.47. do SR w Częstochowie;
12.48. do SR w Częstochowie;
12.49. do SR w Gliwicach;
12.50. do SR w Gliwicach;
12.51. do SR w Gliwicach
( + wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesora przy posiadaniu obywatelstwa innego kraju);
12.52. do SR w Gliwicach;
12.53. do SR w Tarnowskich Górach;
12.54. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.55. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.56. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.57. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.58. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.59. do SR Katowice-Zachód w Katowicach
( + wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesora przy posiadaniu obywatelstwa innego kraju);
12.60. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.61. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.62. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.63. do SR w Bytomiu;
12.64. do SR w Bytomiu;
12.65. do SR w Pszczynie;
12.66. do SR w Tychach;
12.67. do SR w Rybniku;
12.68. do SR w Rybniku;
12.69. do SR w Rybniku;
12.70. do SR w Żorach;
12.71. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.72. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.73. do SR w Sosnowcu;
APELACJA KRAKOWSKA:
12.74. do SR w Kielcach;
12.75. do SR w Kielcach;
12.76. do SR w Kielcach;
12.77. do SR w Kielcach;
12.78. do SR w Ostrowcu Świętokrzyskim;
12.79. do SR w Pińczowie;
12.80. do SR w Skarżysku-Kamiennej;
12.81. do SR we Włoszczowie;
12.82. do SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
12.83. do SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12.84. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.85. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.86. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.87. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.88. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.89. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.90. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.91. do SR w Chrzanowie;
12.92. do SR w Olkuszu;
12.93. do SR w Oświęcimiu;
12.94. do SR w Suchej Beskidzkiej;
12.95. do SR w Wieliczce;
12.96. do SR w Gorlicach;
12.97. do SR w Gorlicach;
12.98. do SR w Tarnowie;
APELACJA ŁÓDZKA:
12.99. do SR w Jarocinie;
12.100. do SR w Kaliszu;
12.101. do SR w Ostrowie Wielkopolskim;
12.102. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.103. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.104. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.105. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.106. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.107. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.108. do SR w Łowiczu;
12.109. do SR w Pabianicach;
12.110. do SR w Skierniewicach;
12.111. do SR w Bełchatowie;
12.112. do SR w Ciechanowie;
12.113. do SR w Gostyninie;
APELACJA POZNAŃSKA:
12.114. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.115. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.116. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.117. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.118. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.119. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.120. do SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
12.121. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.122. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.123. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.124. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.125. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.126. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.127. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.128. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.129. do SR we Wrześni;
12.130. do SR w Krośnie Odrzańskim;
12.131. do SR w Zielonej Górze;
APELACJA WARSZAWSKA:
12.132. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.133. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.134. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.135. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.136. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.137. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.138. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.139. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.140. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.141. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.142. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.143. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.144. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.145. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.146. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.147. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.148. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
12.149. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
12.150. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
12.151. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.152. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.153. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.154. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.155. do SR w Piasecznie;
12.156. do SR dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie;
12.157. do SR dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie;
12.158. do SR w Otwocku;
APELACJA WROCŁAWSKA:
12.159. do SR w Bolesławcu;
12.160. do SR w Zgorzelcu;
12.161. do SR w Legnicy;
12.162. do SR w Złotoryi;
12.163. do SR w Brzegu;
12.164. do SR w Opolu;
12.165. do SR w Opolu;
12.166. do SR w Dzierżoniowie;
12.167. do SR w Kłodzku;
12.168. do SR w Świdnicy;
12.169. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.170. do SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
12.171. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
12.172. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
12.173. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
WSA:
12.174. Asesor do WSA w Białymstoku M.P. z 2021 r., poz. 971 (3 kandydatów na 1 miejsce);
WZNOWIENIE POSTEPOWANIA:
12.175. SO w Częstochowie M.P. z 2019 r., poz. 1144;
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY PO SN:
12.176. WSA we Wrocławiu M.P. z 2019 r., poz. 372;
PO SN:
12.177. SA w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 13 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.178. SA w Katowicach M.P. z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.179. SA w Krakowie M.P. z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.180. SA w Krakowie M.P. z 2018 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.181. SO w Radomiu M.P. z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.182. SR w Jarosławiu M.P. z 2021 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.183. SR w Mielcu M.P. z 2020 r., poz. 585 (3 kandydatów na 1 miejsce);
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
16.1. Nr 7/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 24 i 26 maja 2022 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:         kolejne posiedzenia plenarne KRS:
11 lipca 2022 r.                                                     12-15 lipca 2022 r.
25 lipca 2022 r.                                                     26-29 lipca 2022 r.
29 sierpnia 2022 r.                                                30 sierpnia-2 września 2022 r.
12 września 2022 r.                                             13-16 września 2022 r.
10 października 2022 r.                                       11-14 października 2022 r.
17 października 2022 r.                                       18-21 października 2022 r.
 7 listopada 2022 r.                                              8-10 listopada 2022 r.
21 listopada 2022 r.                                            22-25 listopada 2022 r.
 5 grudnia 2022 r.                                              6-9  grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.                                             20-23 grudnia 2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniach 4-6 lipca 2022 r.