Data wydarzenia: 09-06-22

Data wydarzenia: 07-06-22

Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 2 czerwca 2022 r. w przedmiocie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym jako swoje.

Data wydarzenia: 09-06-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 582 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Data wydarzenia: 08-06-22

Data wydarzenia: 08-06-22

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 3 czerwca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
31 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
146 postępowań nominacyjnych.