Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 422 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

  • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 415 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

  • 1 stanowisko w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 414 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 412 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 409 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.