Data wydarzenia: 26-10-21
Data końca wydarzenia: 29-10-21

26 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 15-10-21

Data wydarzenia: 14-10-21

Data wydarzenia: 13-10-21