Data wydarzenia: 12-07-22
Data końca wydarzenia: 15-07-22

Podczas posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 12-15 lipca 2022 r. zostały rozpatrzone postępowania nominacyjne do następujących sądów:

1. Sąd Rejonowy w Biskupcu, MP z 2022 r., poz. 4;
2. Sąd Rejonowy w Kluczborku, MP z 2022, poz. 112;
3. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, MP z 2022 r., poz.4;
4. Sąd Rejonowy we Włocławku, MP z 2022, poz.113 i poz. 121;
5. Sąd Rejonowy we Krośnie Odrzańskim, MP z 2022 r., poz. 115;
6. Sąd Rejonowy w Sieradzu, MP z 2022 r., poz.142;
7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, MP z 2022 r., poz. 115;
8. Sąd Okręgowy w Gdańsku,, MP z 2022 r. poz., 16, poz.17;
9. Sąd Okręgowy w Warszawie, MP z 2021 r. poz. 1085, poz.1140 oraz MP z 2022 r. poz.15;
10. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, MP z 2021 r., poz. 1141;
11. Sąd Okręgowy w Opolu, MP z 2022 r., poz. 121, poz. 113;
12. Sąd Okręgowy w Lublinie, MP z 2022 r., poz. 4, poz.15;
13. Sąd Okręgowy w Szczecinie, MP z 2021 r., poz. 1139;
14. Sąd Okręgowy W Gliwicach, MP z 2022 r., poz.15;
15. Sąd Okręgowy we Włocławku, MP z 2022 r., poz.113, poz. 121;
16. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, MP z 2022 r. poz.113;
17. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, MP z 2022 r., poz. 3;
18. Sąd Apelacyjny w Krakowie, MP z 2021 r., poz. 1147;
19. Sąd Apelacyjny w Białymstoku MP z 2022 r., poz. 4;
20. Sąd Apelacyjny w Warszawie MP z 2021 r., poz. 792, poz. 832;

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem o powołanie asesorów sądowych na urząd sędziego do:

1. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku, 2 osoby;
2. SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, 3 osoby;
3. SR w Gdyni;
4. SR w Rudzie Śląskiej;
5. SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, 2 osoby;
6. SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
7. SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
8. SR w Myślenicach;
9. SR w Bochni;
10. SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 2 osoby;
11. SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 2 osoby;
12. SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, 2 osoby;
13. SR dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie;
14. SR w Wołominie, 2 osoby;
15. SR w Świdnicy;
16. SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, 2 osoby;
17. SR w Oleśnicy;

Rada podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie asesorów WSA na urząd sędziego:
1. do WSA w Gliwicach;
2. do WSA w Warszawie;
oraz podjęła uchwałę o przedstawieniu wniosku o powołanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w:
Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w następujących sądach:

1. Sąd Okręgowy w Warszawie , MP z 2021r., poz.1147 i MP z 2022 r., poz.3;
2. Sąd Okręgowy w Poznaniu, MP z 2022 r., poz. 16;
3. Sąd Okręgowy we Wrocławiu MP z 2022 r., poz. 112.

Rada odroczyła także rozpatrzenie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w:
1. Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, MP z 2022 r., poz.16
2. Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (przekształcenie stanowiska asesorskiego na sędziowskie)

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące:
1. Jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw;
2. Jednego wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia;
3. Trzech oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska;
4. Sześciu oświadczeń kandydatów, którzy wycofali swoje zgłoszenia w postępowaniach nominacyjny;
5. Dziewięciu odwołań od zmiany podziału czynności sędziego.

Członkowie Rady zaopiniowali także 9 projektów aktów prawnych.

Data wydarzenia: 14-07-22

Data wydarzenia: 15-07-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 687 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 686 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.