Data wydarzenia: 28-03-23
Data końca wydarzenia: 31-03-23

28 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
31 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 28-31 marca 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 929);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (druk sejmowy nr 3070);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (druk sejmowy nr 3069);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
9.3.A Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ASESOR DO WSA:
12.1. Asesor do WSA w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 409 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. Asesor do WSA w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 414 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. Asesor do WSA w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 573 (4 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SO w Olsztynie M.P. z 2022 r., poz. 1162 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SR w Augustowie M.P. z 2022 r., poz. 845 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Inowrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 946 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SO w Słupsku M.P. z 2022 r., poz. 846 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SO w Rybniku M.P. z 2022 r., poz. 1097 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SR w Jastrzębiu-Zdroju M.P. z 2022 r., poz. 872 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SR w Dąbrowie Górniczej M.P. z 2022 r., poz. 597 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SR w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 845 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 872 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 844 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SO w Płocku M.P. z 2022 r., poz. 847 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Kole M.P. z 2022 r., poz. 945 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Świebodzinie M.P. z 2022 r., poz. 984 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Koszalinie M.P. z 2022 r., poz. 984 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SR w Białogardzie M.P. z 2022 r., poz. 970 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Koszalinie M.P. z 2022 r., poz. 846 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SR w Wałczu M.P. z 2022 r., poz. 846 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Szczecinie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 847 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 845 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 844 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 712 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 946 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 844 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SA we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 946 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.30. SO w Radomiu M.P. z 2021 r., poz. 8 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 599 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. WSA w Łodzi M.P. z 2020 r., poz. 747 (3 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIE:
12.33. do SR w Dzierżoniowie M.P. z 2023 r., poz. 143;
POWRÓT NA POPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO:
12.34. do SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 3/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 7-10 lutego 2023 r.;
18. Wolne wnioski.