Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa pozostawia bez rozpoznania wniosek Pana Arkadiusza Mularczyka o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego przeciwko uczestniczce postępowania nominacyjnego na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie za jej wypowiedzi wygłoszone podczas wysłuchania kandydatów.
Prezydium stwierdza, że sędziowie ubiegający się o awans na wyższe stanowisko, udzielając odpowiedzi na pytania członków KRS w toku wysłuchania, przedstawiają własne poglądy dotyczące zagadnień prawnych. Wypowiedzi w takich okolicznościach nie są formą sprawowania władzy sędziowskiej i – w ocenie Prezydium – nie mogą być przedmiotem zarzutów dyscyplinarnych.
Prezydium negatywnie ocenia rozpatrywaną inicjatywę także z tego względu, że wspomniana uczestniczka postępowania była kontrkandydatką członka KRS, ubiegającego się o awans w tym samym konkursie.

Data wydarzenia: 13-10-20

Data wydarzenia: 14-10-20

I część

Data wydarzenia: 25-09-20